Images KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bu sayfa Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. Maddesine uygun olarak Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirmek için hazırlanmış olduğumuz Aydınlatma Metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Müşterilerimiz için hazırladığımız Aydınlatma Metni için buraya tıklayınız. (Müşteri Aydınlatma Metni)

Güvenlik Kameralarımız için hazırladığımız Aydınlatma Metni için buraya tıklayınız. (Kamera Aydınlatma Metni)

Çalışanlarımız için hazırladığımız Aydınlatma Metni için buraya tıklayınız. (Personel Aydınlatma Metni)

Personel Adaylarımız için hazırladığımız Aydınlatma Metni için buraya tıklayınız. (Personel Adayı Aydınlatma Metni)

İş ortaklarımız için hazırladığımız Aydınlatma Metni için buraya tıklayınız. (İş Ortaklari Aydınlatma Metni)

Hissedar ortaklarımız için hazırladığımız Aydınlatma Metni için buraya tıklayınız. (Hissedar Ortaklari Aydınlatma Metni)

Kamu Personelleri, 3. Şahıslar için hazırladığımız Aydınlatma Metni için buraya tıklayınız. (3. Şahıslar Aydınlatma Metni)

İnternet Kullanıcıları için hazırladığımız Aydınlatma Metni için buraya tıklayınız. (İnternet Kullanıcıları Aydınlatma Metni)

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linkte tıklayınız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Talep ve Başvurularınız için:

Talep Başvuru Formu sayfasında yer alan formu doldurarak, kvkk@akroneshotel.com e-posta adresine e-posta göndererek, +90 0272 220 55 30 telefonu arayarak, Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No:38 Merkez/AFYONKARAHİSAR adresine posta ile dilekçe göndererek veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere formda belirttiğiniz kanallardan bilgilendirme yapılacaktır.

E-posta, Posta ve elden teslim edilen formlar için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

  1. Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz 10 sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir.
  2. Başvuruya cevabın CD, DVD, Flash Bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
  3. Uluslararası Kargo ile teslimat istemeniz durumunda kargo masraflarını karşılamanız gerekmektedir.

Yasal mevzuat ve/veya Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlükten kalkan veya değişikliğe uğramış olan arşivdeki aydınlatma metinlerimize ulaşmak için kvkk@akroneshotel.com e-posta adresinden talepte bulunabilirsiniz.