Images Kurumsal

Çevre Anlayışımız

Çevreye duyarlılık, Özgür Yapı A.Ş. ailesinin temel değerlerinden biridir. PVC üretim süreçlerimizde çevresel etkileri minimize etmek için çok sayıda önlemler alıyoruz. Sürdürülebilir kaynak yönetimi prensiplerine uyarak, hammaddelerimizi verimli bir şekilde kullanıyor ve atık miktarını azaltıyoruz. Geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih ederek, yeniden kullanım ve geri dönüşüm fırsatlarını destekliyoruz. GES alanında attığımız adımlarla enerji tüketimimizi kendimiz karşılıyoruz. Enerji ve su tüketimini optimize ederek çevresel ayak izimizi azaltmaya çalışıyoruz. Çevresel sorumluluklarımızı sürekli gözden geçirerek, çevre dostu çözümler ve inovasyonlar üzerinde çalışıyoruz.